อุตสาหกรรมผลิตถุงพลาสติก

ผลิตถุงพลาสติก

หจก กำจรอุตสาหกรรมได้มีการขยายธุรกิจนอกเหนือจากการฉีดพลาสติกไปสู่การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก (ถุงพลาสติก) โดยทางบริษัทสามารถผลิตได้ทั้งถุง PP, LDPE, และ HDPE และมีลูกค้าในหลากหลายธุรกิจเช่นธุรกิจเสื้อผ้าเด็ก, ชุดชั้นใน, ถุงใส่ผัก บริษัทมีความสามารถในการผลิตถุงพลาสติกดังนี้

  • ถุง PP (Polypropylene) เป่าผ่านน้ำ สามารถผลิตตั้งแต่ขนาด 3 นิ้ว จนถึง 20 นิ้ว และสามารถทำความหนาตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทสามารถพิมพ์ logo และข้อความต่างๆลงบนถุงต่าง artwork ของลูกค้า
  • ถุง LDPE และ ถุง HDPE เป่าผ่านลม สามารถผลิตตั้งแต่ขนาด 14 นิ้ว จนถึง 30 นิ้ว และสามารถทำความหนาตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทสามารถพิมพ์ logo และข้อความต่างๆลงบนถุงต่าง artwork ของลูกค้า (ขนาดกว้างสุด 26 นิ้ว)
  • สามารถผลิต ถุงฟิล์มหด (Shrink film) LDPE ขนาดกว้างตั้งแต่ 12 นิ้ว ถึง 30 นิ้ว
ฉีดถุงพลาสติก
ภาพประกอบการผลิตถุงพลาสติก
เครื่องจักรการผลิต
ม้วนถุง
ม้วนถุง
ม้วนถุง