อุตสาหกรรมพลาสติก

รับฉีดพลาสติก

หจก กำจรอุตสาหกรรม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านงานฉีดพลาสติก โดยทางบริษัทใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บริษัทรับประกันคุณภาพบริการ ส่งมอบงานที่ตรงเวลาและมีคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดสำหรับลูกค้า โดยทีมงานที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน

ลูกค้าของทางบริษัทอยู่มีอยู่ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น บริษัทผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ บริษัทผู้ผลิตโครงเบาะมอเตอร์ไซร์, ผู้ผลิตสายลัดกล่อง ทางบริษัทมีเครื่องจักรไว้บริการลูกค้าตั้งแต่ขนาดเล็ก (180 Ton) จนถึงขนาดใหญ่ (700 Ton) รายละเอียดของเครื่องจักรมีดังนี้

รับฉีดพลาสติก
ขนาดเครื่องจักร (Size) 180 Ton, TOYO G2
น้ำหนักชิ้นงาน (Injection weight) กรัม PS 315 กรัม
ระยะระหว่าง tie bar (Space between tie bar) 510 x 510 mm
ความหนาแม่พิมพ์ (Min-Max Mould height) 200-500 mm
ระยะเปิดโมลด์ (Toggle stroke) 600 mm

รับฉีดพลาสติก
ขนาดเครื่องจักร (Size) 380 Ton, Haitian MA 3800
น้ำหนักชิ้นงาน (Injection weight) กรัม PS 1295 กรัม
ระยะระหว่าง tie bar (Space between tie bar) 730 x 730 mm
ความหนาแม่พิมพ์ (Min-Max Mould height) 280-730 mm
ระยะเปิดโมลด์ (Toggle stroke) 700 mm

รับฉีดพลาสติก
ขนาดเครื่องจักร (Size) 470 Ton, Haitian MA 4700
น้ำหนักชิ้นงาน (Injection weight) กรัม PS 1866 กรัม
ระยะระหว่าง tie bar (Space between tie bar) 820 x 800 mm
ความหนาแม่พิมพ์ (Min-Max Mould height) 320-780 mm
ระยะเปิดโมลด์ (Toggle stroke) 780 mm

รับฉีดพลาสติก
ขนาดเครื่องจักร (Size) 700 Ton, Haitian MA 7000
น้ำหนักชิ้นงาน (Injection weight) กรัม PS 3216 กรัม
ระยะระหว่าง tie bar (Space between tie bar) 960 x 940 mm
ความหนาแม่พิมพ์ (Min-Max Mould height) 400-940 mm
ระยะเปิดโมลด์ (Toggle stroke) 970 mm

ตัวอย่างสินค้างานฉีด

รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก
รับฉีดพลาสติก