จุดเด่น

 • 1.

  ประสบการณ์ด้านการทำงาน มากกว่า 20 ปี

  บริษัทได้ก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมพลาสติกอย่างเต็มตัวโดยมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

 • 2.

  มีระบบอุตสาหกรรม ที่ทันสมัย

  ทางบริษัทให้ความสำคัญในระบบอุตสาหกรรม และบุคลากรที่พร้อมสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า

 • 3.

  การบริการจัดส่งสินค้า

  บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการส่งมอบงานที่ตรงเวลามากที่สุด

เกี่ยวกับเรา

หจก กำจรอุตสาหกรรม ก่อตั้งตั้งแต่ปี พศ 2535 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตและประกอบพัดลมตั้งโต๊ะ ต่อมาทางบริษัทเห็นโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมพลาสติกจึงก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกกรมฉีดหลาสติกโดยเริ่มจากการผลิตส่วนประกอบของพัดลมตั้งโต๊ะเป็นหลัก เช่น ใบพัดพัดลมและขาพัดลม เป็นต้น ปัจจุบัน หจก กำจรอุตสาหกกรม ได้ก้าวเข้ามาสู่อุตสาหกรรมพลาสติกอย่างเต็มตัวโดยมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจผู้ผลิตส่วนประกอบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และ ธุรกิจผู้ผลิตส่วนประกอบเบาะมอเตอร์ไซร์ นอกจากนี้ หจกกำจรอุตสาหกกรมยังมีการขยายธุรกิจไปสู่การผลิตบรรจุภัฑณ์ต่างๆได้แก่ ถุงพลาสติก เช่นถุงใส่เสื้อผ้า, ถุงใส่ผัก, และถุงใส่ของขนาดใหญ่เป็นต้น

หจก กำจรอุตสาหกกรรมบริการลูกค้าโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าที่ทางบริษัทผลิต ความรวดเร็วในการผลิตสินค้าและบริการ และการผลิตสินค้าและบริการในราคาที่สร้างความได้เปรียบให้กับลูกค้าของบริษัทฯ